Sinande källa

Så var det dags att fylla på med lite batterivatten igen. Har lärt mig att jag behöver göra detta med ungefär sex månaders mellanrum för att den topmonterade reservoaren på pumpen inte skall sina med eventuella komplikationer som följd. Första gången jag fyllde på hade det gått ungefär ett år. Vattennivån hade då sjunkit till en nivå under inloppet på reservoaren med mindre skador på skruvlocket. I returen kommer inte bara varmt vatten utan även varm/het luft och det sistnämnda har missfärgat det en gång så transparanta locket och smällt/luckrat upp lite av gängorna.

Fortsätt läsa