[Ghettomod] Påfyllandsanordning för vattenkylning – Del 2

I föregående artikel så var det anslutningen till pump/cistern som som stod på menyn. Idag var det en dunk med batterivatten, påfyllningsanordningen, som fick genomgå i princip samma behandling. Häng med!

20160613-0851

Fortsätt läsa

Sinande källa

Så var det dags att fylla på med lite batterivatten igen. Har lärt mig att jag behöver göra detta med ungefär sex månaders mellanrum för att den topmonterade reservoaren på pumpen inte skall sina med eventuella komplikationer som följd. Första gången jag fyllde på hade det gått ungefär ett år. Vattennivån hade då sjunkit till en nivå under inloppet på reservoaren med mindre skador på skruvlocket. I returen kommer inte bara varmt vatten utan även varm/het luft och det sistnämnda har missfärgat det en gång så transparanta locket och smällt/luckrat upp lite av gängorna.

Fortsätt läsa

It’s Alive!

Så var det dags att dra lite slangar också. Det ser kanske lite ”rörigt” ut, och det är det kanske också? Jag har kopplat enligt följade: Pump -> Rad1 -> Rad2 -> Rad3 -> Temp_Ut -> GPU -> CPU -> Temp_In ->Cistern. Avsikten är att kunna se temperatur på utgående kylvatten respektive returvatten. Därför fick det bli lite omständigt. Laing DDC-1PlusT borde dessutom klara detta utan några problem.  Fortsätt läsa