Unboxing

unboxingUnboxing. Här återges det med bilder och lite text till, så det är ingen unboxing i traditionell mening. Unboxing är rätt töntigt i sig och det är inte för inte som det ibland även kallas geek porn. Skulle inte bli förvånad om unboxing kom till som en följd av att grundlig kunskap saknades på området men man ville ändå av olika skäl visa upp produkten. Det stämmer i alla fall till viss del in här; djupare produktkunskap saknas (även om jag är väl bekant med själva SSD som lagringsenhet och dess funktion) – så någon ingående analys av produkten eller tester erbjuds inte på premiären! Den andra anledningen är kort och gott ett försök att existensberättiga hemsidan genom att göra den mångsidig – även om det handlar om geek porn. 🙂