HD5870 temperatur och Battlefield 3 – Uppdaterad

Efter en rad frustrerande BSOD och en å annan frysning började jag fundera på om det kunde vara värmerelaterat? Övriga spel så som CoD MW2, CoD Black Ops, Medal of Honor, Crysis (1) m.fl. har hitintills fungerat utan problem så vitt jag kan komma ihåg (om inte annan för att dessa var så sällsynt att jag inte lade någon vikt vid det ). Så jag bestämde mig för att mäta temperaturen för att se om den kunde vara orsaken. Fortsätt läsa